Senaste nytt: vaccin mot RS-virus skyddar nyfödda

RS-virus är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner hos barn under ett år. Ett nytt RS-vaccin som kan ge skydd åt de allra minsta har nu godkänts av EU-kommissionen samt livs- och läkemedelsverket FDA i USA. Knodd undersöker vaccinet och vad det kan innebära för småbarnsföräldrar. 

bebis som sover

Gå direkt till: RS-virus-vaccin kan skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom - Om RSV hos barn RS-virus-vaccin för gravida: så fungerar det - Forskningsresultat Vad innebär detta för småbarnsföräldrar?

RS-virus-vaccin kan skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom Ett vaccin mot RS-virusinfektion har godkänts för att skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom av EU-kommissionen samt det amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA. Vaccinet ges till gravida i mitten av tredje trimestern. Detta möjliggör ett utökat skydd mot RSV till det nyfödda spädbarnet under sin första tid i livet genom så kallad aktiv immunisering.

Om RSV hos barn RS-virus, även kallat RSV, ger främst förkylningsliknande symtom. Eftersom det är en smittsam infektionssjukdom sprids den lätt i förskolegrupper och på arbetsplatser, med en spridningstopp mellan december - mars. 

 I de flesta fall leder en RS-virusinfektion till en vanlig förkylning, även för små barn, och på så sätt skiljer det sig egentligen inte från andra förkylningar. Det som är en enkel förkylning för äldre barn och vuxna kan dock bli jobbigare för små barn, som kan bli trötta, få svårt att äta och svårt att andas.
quote
Younis Khalid

Younis Khalid,

Knodd

Barnläkare och verksamhetschef

Äldre barn och yngre vuxna blir alltså sällan allvarligt påverkade av RS-virus, men för spädbarn kan sjukdomen ibland bli svårare. Det kan i vissa fall bli aktuellt med sjukvård i respirator. Det kan även bli nödvändigt med näring och vätskebehandling, då andningsbesvären också gör det svårt för spädbarnet att äta. 

En del barn, framför allt de yngsta, kan bli mer sjuka och få svårare andningsbesvär, och i vissa fall kan de behöva hjälp för att kunna andas ordentligt. Det viktiga är dock alltid hur barnet mår, inte exakt vilket virus som orsakar förkylningen. - Younis Khalid
quote

Här kan du läsa mer om symtom på RS-virus hos barn och när du bör söka vård om ditt barn blir sjukt. 

RS-virus-vaccin för gravida: så fungerar det Det godkända vaccinet mot RSV ges alltså till gravida och är godkänt för att ges mellan graviditetsvecka 32-36. Den gravidas kropp skapar då antikroppar mot sjukdomen, vilka sedan överförs till barnet i livmodern. Skyddet från moderns antikroppar (mot RSV och andra sjukdomar) finns sedan kvar i barnet efter födseln i ungefär sex månader. Spädbarn som ammas av vaccinerade mödrar får också antikroppar genom bröstmjölken. 

Vaccinet: Skyddar mot två olika virusstammar, RSV A och RSV B.  Ges som spruta vid ett tillfälle, någon gång mellan vecka 32-36. Att FDA i USA har godkänt vaccinet innebär att de anser att vaccinet är:  Effektivt Säkert

gravid kvinna som får vaccin

Forskningsresultat Studierna som låg till grund för FDA:s godkännande av vaccinet visade att vaccinet var 82% effektivt i att förhindra svår, sjukhuskrävande infektion hos spädbarn fram till tre månaders ålder när det getts till deras gravida mödrar i graviditetens andra hälft. De vanligaste biverkningarna hos gravida inkluderade trötthet, huvudvärk och ont vid injektionsområdet och inga allvarliga biverkningar har uppmärksammats. Studier där samma vaccin har getts till vuxna över 60 år, en annan riskgrupp, har gett liknande lovande resultat.

Vaccinet är cirka 82% effektivt för att förhindra svår infektion under spädbarnets första 90 dagar i livet. Efter 6 månader har spädbarnet fortfarande cirka 70% skydd mot svår infektion. 

Spara ditt barns vaccinationer och ha koll på kommande doser i appen

Vad innebär detta för småbarnsföräldrar?

När vaccinet kommer till Sverige är ännu oklart. Det beror både på Läkemedelsverkets rekommendationer och faktisk tillgång till vaccinet. När det väl blir aktuellt här kommer det dock kunna skydda många spädbarn mot svårare sjukdom och behov av sjukhusvård. - Younis Khalid.
quote

I Europa har livsmedelsverket, EMA, och EU-kommissionen officiellt godkänt att vaccinet ges till gravida för att skydda spädbarn. Detta innebär att det också blir godkänt i Sverige. I USA behöver vaccinet fortfarande godkännas av landets folkhälsomyndighet, CDC, innan det kan användas för gravida där. Nu behöver svenska myndigheter fatta beslut om vilka grupper som ska rekommenderas vaccinet. Själva vaccinet behöver också produceras och införskaffas i tillräckliga mängder. Därför är det ännu för tidigt att säga när vaccinationer kan påbörjas. Förhoppningen är dock att godkännandet kommer innebära ett utökat skydd för de mest utsatta och en lugnare vinter för oroliga småbarnsföräldrar.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

31 augusti 2023
Barnsjuksköterska i mobilen