Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

När ett barn föds för tidigt

Ibland går det fortare än man tänkt och barnet föds långt innan datumet man ringat in i kalendern. Det kan kännas läskigt för föräldrar, men i Sverige finns världsledande sjukvård som hjälper för tidigt födda barn att utvecklas och må så bra som möjligt. 

prematurfödd bebis

Prematura barn - att födas för tidigt Ett barn som föds för tidigt, det vill säga innan graviditeten är fullgången, kallas för prematurbarn. Beroende på hur tidigt bebisen föds kan det bli nödvändigt med olika åtgärder för att barnets utveckling ska bli så bra som möjligt. För vissa kanske det inte ens blir nödvändigt med sjukhusvistelse utan man är kvar några dagar extra på BB, medan andra behöver bo kvar på neonatalvårdsavdelningen (en särskild avdelning för nyfödda sjuka och för tidigt födda barn) under en period för att komma ikapp. Ofta lämnar man sjukhuset ungefär runt det datum då bebisen var beräknad att komma. En födsel räknas som prematur om den sker innan vecka 37+0. Det är bara ungefär sex procent av alla barn i Sverige som föds för tidigt, och de allra flesta barn som föds för tidigt föds i vecka 32 eller senare.

Prematura födslar delas in i: Måttligt för tidigt född: vecka 32-36 Mycket för tidigt född: vecka 28-32 Extremt för tidigt född: innan vecka 28 Tack vare den välutvecklade neonatalvården som finns i Sverige räddas långt fler barn än någonsin tidigare, som går vidare i livet med så få men som möjligt. Idag kan bebisar födda så tidigt som vecka 22-23 överleva utanför livmodern. 

Om du vill lära dig mer om för tidigt födda barn och höra om varför Knodds neonatolog Pontus är så imponerad av föräldrar till prematurbarn kan du lyssna på vårt Knodden-avsnitt om prematura barn:

De vanligaste problemen hos för tidigt födda barn Eftersom för tidigt födda barn inte helt hunnit färdigt med utvecklingen inne i livmodern innan de föds kan det innebära en del komplikationer efter födseln som behövs tas om hand. Ju tidigare barnet föds, desto mer insatser behövs troligtvis hos neonatalvården.  Lungorna tar längst tid att utvecklas under graviditeten, så för tidigt födda barn behöver ofta syrgas eller behandlingar som hjälper lungorna mogna.  Prematurbarn har ökad infektionskänslighet vilket kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Familjen behöver även vara extra noga med hygienen.  Vissa barn måste ligga i kuvös i början för att hålla värmen och växa till sig. Man kan tänka sig kuvösen som en livmoder utanför magen som ger barnet möjlighet att fortsätta utvecklas. Här är också tyst och inte för ljust, vilket bidrar till att det känns som en livmoder där bebisen lugnt kan fortsätta växa.  Amningen kan ha svårare att komma igång. Den kan dock fungera senare även om bebisen först flaskmatas.  För tidigt födda barn kan också behöva ytterligare stöd upp i åldrarna, exempelvis ett justerat vaccinationsschema för att stärka immunförsvaret eller en bedömning av psykomotoriska förmågor. Detta sker hos neonatalmottagningen och/eller BVC, beroende på vilken fortsatt uppföljning som behövs. 

Känguruvård är bland det bästa som finns för barnets utveckling
quote

Föräldern är viktig redan på sjukhuset Även om det är fullt med vårdpersonal på sjukhuset är föräldern livsviktig för barnet redan från början. Modern neonatalvård har numera ett helhetsperspektiv som inkluderar föräldrar i högre grad än förr vilket har visat sig gynna utvecklingen.  Exempelvis används vanligtvis så kallad “känguruvård”, att bebisen ofta får ligga hud mot hud. Det här är bland det bästa som finns för bebisens utveckling. Känguruvård stabiliserar barnets funktioner, kan hjälpa amningen att komma igång, och stärker anknytningen så att föräldrar lättare kan tolka barnets behov och signaler. Att föräldern är med och sköter den dagliga omvårdnaden av barnet stärker också anknytningen, samt underlättar övergången till att en dag komma hem. 

Att komma hem med ett för tidigt fött barn En för tidig födsel omkullkastar alla förberedelser och planer. På en gång blev inget som man tänkt sig med fullt fokus på en vardag på sjukhus, samtidigt som en förälder kanske måste balansera arbetsliv eller syskon där hemma. För många föräldrar är det därför först när man kommer hem som det hela börjar sjunka in och man förstår vad man varit med om. Det är viktigt att man som förälder ger sig själv utrymme att känna de här stora känslorna, och det finns gott om stöd att få. Neonatalavdelningen eller BVC kan hjälpa till att hitta rätt. Det kan vara en berg-och-dalbana att börja ett föräldraskap innan det var planerat. Men föräldrar har en imponerande förmåga att kliva in i sitt föräldraskap när det än är dags och vara just den förälder deras lilla, lilla barn behöver. Att bo på sjukhus med sin bebis kan även bli som en gratis specialistkurs i barnavård. När det beräknade förlossningsdatumet kommer och det är dags att åka hem har föräldern redan hunnit bli expert på sitt barn.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023
Barnsjuksköterska i mobilen