Nu kan du träffa barnpsykologer genom Knodd

Knodd existerar för att skapa trygghet åt småbarnsföräldrar i relation till deras barns hälsa. Som ytterligare ett steg i detta arbete öppnas nu möjligheten för dig som förälder att utöver barnsjuksköterskor och barnläkare även träffa barnpsykologer genom Knodd. För att ge dig en inblick i hur ett möte med barnpsykolog kan hjälpa din familj svarar här Knodds barnpsykolog Ida på fyra snabba frågor om sitt arbete. 

Illustration på förälder och barn

Fyra snabba med Knodds barnpsykolog Ida

Vem är du?

Min pågående specialisering är inom barnpsykologi med särskilt fokus på psykiatri, och jag har tidigare jobbat inom digital primärvård. Förutom Knodd jobbar jag också inom barn- och ungdomspsykiatrin. När jag inte jobbar umgås jag gärna med min sambo eller lilla hund. Jag tycker också om att pyssla och fixa på mitt torp.

Vad kan man få hjälp med av en psykolog via Knodd?

Det finns många orsaker till att man söker stöd av en barnpsykolog. Anledningarna skiljer sig lite åt beroende på barnets ålder.


När det gäller de allra yngsta barnen söker man ofta vägledning i specifika frågor som mat, sömn eller utveckling. Det kan också handla om barnets beteende, till exempel det som brukar kallas trots.


Besvär med bråk och utbrott är en vanlig sökorsak också för föräldrar till förskolebarn. I den åldern kan behovet även kretsa kring barnets känslor, till exempel oro inför särskilda saker eller situationer. Att föräldrar känner sig oroliga, osäkra eller otillräckliga är en vanlig sökorsak.

Hur fungerar ett psykologmöte genom Knodd?

Inför ett första möte får man svara på några frågor i appen. I mötet får man sedan chans att berätta mer och psykologen ställer lite fler frågor. För små barn erbjuds ofta kartläggning och insatser parallellt. Många av kontakterna stannar vid bedömning, råd och stöd. Om det behövs bokar man in fler besök.


Som barnpsykolog på Knodd har man en viktig uppgift att upptäcka och erbjuda hjälp innan problemen växer sig större. När man kommer till psykiatrin har man ofta så allvarliga psykiska problem att det är svårt att få vardagen att fungera. Därför känns det extra fint att få erbjuda insatser i ett tidigare skede, innan livet hinner bli allt för svårt.

Det känns extra roligt att arbeta på Knodd där det finns så många barnläkare och barnsjuksköterskor för att kunna ta ett helhetsgrepp
quote

Vad ser du själv som den största fördelen med ett digitalt arbete som psykolog?

Det digitala formatet är en stor fördel inte bara för mig som psykolog, utan också för familjerna. Familjelivet kan vara hektiskt, och ibland gör bara tanken på att ta sig i väg en så trött att man låter bli. När hjälpen kan erbjudas via video är det lättare att söka hjälp i tid. Det kan också kännas tryggt att få prata om det svåra i en miljö man är van vid.


Barns psykiska hälsa är tätt sammanlänkad med deras kroppsliga hälsa. När ett barn mår psykiskt dåligt tar det ofta kroppsliga uttryck – barnet kan till exempel klaga på magont eller huvudvärk, ha svårt att sova eller sakna lust att äta. Då är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och se till båda delar. Därför känns det extra roligt att arbeta på Knodd där det finns så många erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor! Jag ser fram emot att få bidra med min kunskap i barn- och utvecklingspsykologi.

Ida Svensson

Ida Svensson,

Knodd

Barnpsykolog

Senast uppdaterad

10 november 2022
Barnsjuksköterska i mobilen