Knodd lanserar digital psykologtjänst för barn upp till 6 år

Knodd, Sveriges enda digitala vårdgivare med fokus på barnsjukvård, breddar nu sina vårdtjänster till att även innefatta barnpsykologer, primärt för barn upp till 6 år. En satsning som innebär att barn och föräldrar som behöver hjälp kan få effektiv digital rådgivning kring barns psykiska hälsa. Med snabb och tillgänglig vård kan man i ett tidigt skede få insikt och verktyg som underlättar för barnets psykiska välmående och lindrar föräldrars stress och oro.

Ida Svensson

Ida Svensson, Barnspykolog på Knodd

Knodd, den digitala vårdgivaren för barnsjukvård, erbjuder nu även möjlighet att träffa erfarna barnpsykologer för småbarnsföräldrar som har utmaningar med sitt barns psykiska hälsa. Det kan till exempel handla om sömnproblem, ätsvårigheter, bråk och utbrott, utveckling eller föräldraskap. En satsning som innebär ökad tillgänglighet för den här typen av tjänster som allt fler föräldrar efterfrågar. Flera samhällsaktörer såsom SKR och Region Stockholm har konstaterat ett stort behov av psykosocialt stöd för barn och unga. I dagsläget finns det inte tillräckliga resurser för att möta efterfrågan och väntetiderna är långa. BRIS visar också att just barngruppen 0-6 år behöver mer stöd och ju tidigare hjälpen kan sättas in desto bättre.  

- Vi ser att psykologhjälp efterfrågas av många småbarnsfamiljer och är glada att äntligen kunna stötta dem med våra erfarna barnpsykologer, utöver den sjukvård som vi annars ger. Vårt digitala format gör det också enkelt och flexibelt för alla parter att träffas, analysera och samtala kring de utmaningar som familjen och barnet har och ta fram effektiva metoder som snabbt kan hjälpa, säger Younis Khalid, verksamhetschef hos Knodd.

Knodd har idag över 100 barnläkare och barnsjuksköterskor och det nya teamet med barnpsykologer ska växa. Målet är att det ska finnas resurser som matchar efterfrågan och att det alltid ska finnas en barnpsykolog tillgänglig samma dag som man söker hjälp. Det finns stora vinster med att söka hjälp i ett tidigt skede för att undvika att problemet växer. Det är också viktigt med en bra start i livet som främjar utvecklingen och ger bättre förutsättningar för välbefinnande senare i livet. Förutom psykologer erbjuder Knodd kurser, kunskapsartiklar och verktyg som föräldrar kan ta del av för att få hjälp med sitt barns psykiska välmående.


Knodds psykologtjänst gör att det blir enkelt att boka tid till psykolog i appen och samtalet sker sedan digitalt på en plats och tid som passar förälder och barn. Det är barnet som är patienten och samtalet och rådgivningen är därför kostnadsfritt. Barnets vårdnadshavare är alltid med och får den hjälp och de verktyg som barnet behöver. Tjänsten kan vara ett alternativ till fysiska besök hos barnpsykolog eller ett steg efter BVC i de fall vårdnadshavaren behöver mer stöd.

- Det digitala formatet för att träffa en barnpsykolog har många fördelar. Samtalet blir mer utifrån barnets förutsättningar i hemmets trygghet, och eliminerar stress och praktiska hinder som annars kanske gör att besöket inte blir av. Dessutom ger samtalet barnpsykologen en inblick i hur utmaningarna sker i vardagen, berättar Ida Svensson, barnpsykolog hos Knodd.

Knodds bästa råd till småbarnsföräldrar från barnpsykologen Ida Svensson:

  • Våga ta hjälp innan det går för långt. Känner du dig orolig, osäker och att du inte räcker till som förälder? Allt som du känner är utanför det normala är OK att få hjälp med. Att ta hjälp i ett tidigt stadium ger ofta snabb effekt vilket förbättrar barnets psykiska välmående och även minskar oro och stress hos dig som förälder.
  • Dokumentera (t ex filma och skriv ned) situationer som psykologen kan ta del av. För gärna dagbok över vilka situationer som uppstår och skriv ned både hur du och ditt barn agerar.
  • Med små barn hör det fysiska och psykiska ihop och små barns oro tar ofta kroppsliga uttryck. Det kan vara svårt för en förälder att bedöma vad som är ett fysiskt eller ett psykiskt problem, t ex magont. Då är det viktigt att veta att hjälp finns från oss experter som tar ett helhetsgrepp. Det är alltid bättre att fånga upp ett problem tidigt än att man väntar för länge så att situationen riskerar att förvärras.
  • Sänk dina egna prestationskrav. Det är OK att söka hjälp och det kan vara skönt att känna att du inte är ensam med ditt problem.
  • Prata med ditt barn om samtalet. Förbered hen om att det är bra att prata om känslorna och att nu ska vi “få hjälp att sova”, etc. Det är viktigt att visa även barnet att det är OK att få hjälp.
  • Läs på om vad som sker i barnets olika utvecklingsfaser. Även om det kan kännas tufft med vissa beteenden så kanske det är helt normalt när barnet ska testa sina gränser, etc. Knodd erbjuder information om utvecklingsfaser och föräldrakurser där du kan få rådgivning kring detta.

Så här går ett digitalt möte med barnpsykolog hos Knodd till:

  • Ett samtal med Knodds barnpsykologer bokas via appen.
  • Samtalet sker digitalt via appen på en plats och tid som passar förälder och barn. Barnet är med en stund eller under hela samtalet. Barnpsykologen vill se barnet och samspelet mellan barn och förälder.
  • Inledningsvis hälsar ni på varandra och stämmer av lite allmänt. Därefter ställer psykologen frågor och observerar, för att sedan ge rekommendationer, till exempel om nya rutiner.


För många räcker ett samtal, om man t ex har en konkret fråga som man får råd kring. I andra fall ska de råd man fått testas under en tid och man bokar in ett uppföljande samtal. Om det behövs så bokas regelbundna möten upp, till exempel ett möte i veckan under en period.

För mer information och pressbilder kontakta:

press@knodd.se

Om Knodd

Knodd är Sveriges enda digitala vårdgivare med fokus på barnsjukvård. I Knodds app kan föräldrar videosamtala med erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare, oftast inom ett par minuter och alltid kostnadsfritt. Knodds fokus ligger på att erbjuda trygg och personlig barnsjukvård och har idag över 100 000 användare. Var femte nybliven förälder laddar ner Knodds app, där det även finns funktioner för gravida, föräldrakurser och information om barns utveckling.


Knodd har idag över 100 barnläkare, barnsjuksköterskor och barnpsykologer anställda med över 19 års genomsnittlig erfarenhet av barnmedicin. Bland de anställda finns, utöver barnspecialiseringen, även specialistkunskap inom områden såsom astma, allergier, ögon och öron. Bolaget lanserades i slutet av 2018 är och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Senast uppdaterad

10 mars 2023
Barnsjuksköterska i mobilen