Barnpsykolog hos Knodd - så funkar det

Hos Knodd kan du som förälder utöver erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare även träffa barnpsykologer. Här finner du barn- och föräldrastöd med kortare väntetid och möjlighet till ett helhetsperspektiv vad gäller ditt barns psykiska och fysiska hälsa. 

barn som kramar förälder

Vad kan en barnpsykolog hjälpa till med?

Barn behöver må bra i knoppen lika mycket som i kroppen. Därför är barn- och föräldrastöd genom barnpsykolog en viktig del i barnsjukvård, och det kan hjälpa till att skapa en funktionell vardag som följer barnet även senare upp i åldern.

Skäl till att föräldrar söker psykologhjälp för yngre barn kan handla om:

Det som brukar kallas för trots - att det blir för stora konflikter eller ohanterbara raseriutbrott mellan barn och föräldrar när barnet börjar utveckla sin egen självständighet, situationer som det blir svårt att ta sig förbi.


Mat- och sömnsvårigheter - att ens barn äter och sover bra känns grundläggande och viktigt för de flesta föräldrar, så när det blir problem där som inte har en medicinsk orsak kan det vara skönt med stöd och vägledning.


Bråk och konflikter i förskolan - ibland kan det uppstå konflikter i samband med att barnet går i förskola. Vissa barn börjar bitas eller slåss, fast de aldrig gjort det hemma tidigare.


Oro och andra känslor - barn kan också uppleva oro eller andra starka känslor som börjar begränsa dem i vardagen. Då kan det vara bra med stöd utifrån för att se vad som ligger bakom och hur man kan stötta barnet till ett bättre mående.

Föräldrastöd som hjälper barnet

Små barns liv och utveckling är nära knutet till deras viktiga vuxna. Därför kan en barnpsykolog även komma att erbjuda föräldrastöd i ett möte, som gör att föräldern i sin tur kan stötta och hjälpa sitt barn med den problematik som gjorde att de sökte vård. På så sätt kan en psykologkontakt vara ett ovärderligt stöd i att få professionell hjälp mot ett tryggt föräldraskap som kan hjälpa barnets välmående.

Så funkar det att söka hjälp via Knodd

När du söker psykolog för barn genom Knodd får du möjlighet att träffa en legitimerad psykolog som har fördjupad kompetens inom barns psykiska hälsa. Du använder Knodd-appen precis som vanligt, och besöken är kostnadsfria.

  • 1Logga in i Knodd-appen med ditt BankID.
  • 2Välj “Boka psykologtid” och den problematik som är aktuell för er. Fyll i uppgifter om ditt barn samt om ärendet och boka sedan in tid att träffa psykolog.
  • 3Inför första mötet får du svara på några frågor om ärendet. Vid första besöket ska barnet vara med.
  • 4Barnpsykologen kan sedan erbjuda bedömning, råd/stöd och behandling vid behov, allt utifrån ert specifika ärende.

Många av kontakterna stannar vid bedömning och stöd, men om det behövs fler besök bokas de direkt tillsammans med psykologen.

Eftersom barns psykiska hälsa är så tätt sammankopplad med deras fysiska hälsa kan det behövas ett helhetsperspektiv som även inkluderar medicinsk utvärdering. Då kan Knodds barnsjuksköterskor eller barnläkare på ett smidigt sätt inkluderas i ärendet. På så sätt kan alla insatser finnas samlade på samma plats, och småbarnsföräldrar får möjlighet att känna ökad trygghet i relation till deras barns hälsa. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023
Barnsjuksköterska i mobilen